Este un modul complex prin care pot fi optimizate și planificate deplasările vehiculelor. Analiza traseelor parcurse de fiecare vehicul permite identificarea unor rute optime. Acestea vor fi definite în sistem și pot fi parametrizate, estimativ, elemente ca: oră plecare/oră sosire punct rută, kilometri și timp parcurgere tronsoane rută, prioritate etc. Astfel în raportările generate din aplicație se pot compara distanțele și timpii planificați cu cei realizați.

Pot fi vizualizate țintele parcurse și cele ce încă nu au fost atinse, monitorizându-se și staționările neprevăzute. Pot fi vizualizate oricând pe hartă trasele aferente rutei.

Dacă activitatea vehiculelor flotei presupune trasee constante, în funcție de zilele săptămânii, vor fi generate rute repetitive, astfel încât sarcina monitorizării deplasărilor la clienți este mult ușurată.

Rutele pot fi parcurse aleator sau poate fi definită o ordine de parcurgere a țintelor, dacă acest fapt are relevanță în îndeplinirea sarcinilor alocate vehiculului.

Ținând cont de ușurința integrării aplicației iTrack cu alte aplicații, se poate opta pentru importarea țintelor din rute din aplicația de facturare clienți. Se obține astfel un automatism important în asigurarea unui flux continuu de monitorizare.

Funcționalități de baza

  • Planificarea optimă a rutelor zilnice
  • Optimizarea rutelor periodice
  • Optimizarea alocării zonelor și teritoriilor
  • Utilizarea în parametrii optimi a resurselor de transport
  • Crearea de simulări pe diferite scenarii de planificare
  • Optimizare automată
  • Monitorizarea planurilor create în timp real
  • Optimizări ținând cont de evenimente ce pot apărea pe parcurs
  • Planificare ce ține cont de diferite intervale orare
  • Optimizare la nivel central sau împărțită pe mai mulți utilizatori

Pentru detalii, accesați pagina dedicată la adresa optimizare-rute.ro.