Accesul rapid la informațiile de interes reprezintă o caracteristică a aplicațiilor de top. Anumite informații le dorim mereu la îndemână atunci când dorim să urmărim cum au fost îndeplinite anumite sarcini sau pentru a vedea parametrii de funcționare a flotei.

Este important să poată fi configurate sinteze, statistici, alerte, grafice care să dea fiecărui utilizator posibilitatea trecerii rapide în revistă a aspectelor importante din activitatea flotei auto.

Afișate împreună sub forma unui tablou de bord, aceste funcționalități pot fi parametrizate și personalizate. Astfel, fiecare utilizator își poate configura într-un mod specific, în acord cu sarcinile ce-i revin, o imagine a stării de fapt a flotei.

Ușurința cu care poți avea acces la o privire de ansamblu asupra situației de moment recomandă tabloul de bord ca pe un instrument indispensabil oricărui manager de flotă care dorește să utilizeze eficient aportul de informații furnizat de aplicație.