Monitorizarea, dublată în timp de înregistrarea datelor, generează evidențe, statistici și raportări care permit controlul deplin al flotei. Pentru că pot fi definite alerte legate de diverse evenimente, termene, planificări sau programări, administrarea devine mai sigură și mai eficientă. Se evită astfel întârzieri sau nerealizări ce pot genera costuri importante.

Aplicația este dezvoltată permanent în conformitate cu cerințele specifice ale transportatorilor din România și gestionează toate costurile generate de flotă (carburanți, piese de schimb, leasing, asigurări, taxe, personal, închirieri) în vederea administrării eficiente a parcului auto.

Soluția include următoarele funcționalități:
• Înregistrarea și monitorizarea cheltuielilor cu parcul auto
• Înregistrarea informațiilor detaliate despre autovehicule, remorci și utilaje
• Înregistrarea informațiilor despre personal și costurile aferente
• Înregistrarea traseelor în foile de parcurs și a alimentărilor efectuate
• Evidența reparațiilor și a reviziilor pentru fiecare autovehicul
• Urmărirea termenului de expirare a garanțiilor la piese
• Programarea reviziilor și a inspecțiilor tehnice și evidența lor facilă, pentru fiecare autovehicul, cu notificare automată la aproprierea datei programate pentru revizie/inspecție
• Evidențierea costurilor și a perioadei de valabilitate pentru licențe, asigurări, impozite și taxe
• Raportarea costurilor de exploatare per km sau per ora de funcționare pentru fiecare autovehicul din parcul auto
• Evidența disponibilității autovehiculelor în funcție de starea acestora
• Înregistrează înlocuirea anvelopelor, km efectuați și uzura acestora
• Configurarea de alerte personalizate pentru urmărirea automată a parametrilor autovehiculelor, bazate pe declanșatoare de tip km parcurși, ore de funcționare sau dată.
• Evidența și gestonareacontractelor, ratelor și a altor tipuri de cheltuieli
• Evidența accidentelor și a amenzilor
• Adăugarea de documente scanate, poze sau alte fișiere
• Import date din fișiere Excel
• Import automat al alimentărilor de la furnizorii de combustibil
• Istoric complet al evenimentelor pentru fiecare autovehicul
• Preluarea datelor extra-GPS de la echipamentele instalate pe autovehicule