Optimizare activitate flotă

Prin optimizarea fluxului de activități al flotei se definesc și se mențin importante surse de economii. Analiza de costuri oferă o imagine de ansamblu a tuturor costurilor înregistrate în aplicație pe capitole de cost, iar analiza de consum evidențiază perioadele de abatere față de consumul mediu. Indicatorii de performanță monitorizați grafic și tabelar oferă informații asupra impactului pe care îl au deciziile luate la un moment dat asupra costurilor de exploatare.

Costurile operaționale scad ca urmare a monitorizării GPS: oamenii devin mai responsabili, gestionarea flotei este mai eficientă. Sunt luate decizii, identificate si aplicate proceduri care au ca efect economisirea prin optimizarea consumului de combustibil, optimizarea gradului de utilizare și de încărcare, eliminarea staționărilor nejustificate, prevenirea furtului de carburant, întârzierea uzurii vehiculelor, evitarea costurilor legate de amenzi și penalități, eliminarea utilizării abuzive a vehiculelor (curse clandestine, rute ineficiente, condus agresiv), dimensionarea corectă a flotei, respectarea programului de lucru, prevenirea furtului de marfă, alertarea în timp util cu privire la evenimente cu impact asupra eficienței activității, reducerea orelor suplimentare.

Controlul mai riguros al comportamentului șoferilor și utilizării vehiculelor, planificarea superioară a afacerii, siguranța sporită echivalează cu reducerea costurilor și creșterea productivității. Cu atât mai mari, cu cât se apelează la configurarea funcționalităților aplicației conform specificului clientului: cu iTrack este posibilă personalizarea.