Analiza de costuri oferă o imagine sintetică a tuturor costurilor înregistrate în aplicație pe capitole de cost, iar analiza de consum evidențiază perioadele de abatere față de consumul mediu.

Indicatorii de performanță monitorizați grafic și tabelar oferă informații prețioase asupra impactului pe care îl au deciziile luate la un moment dat asupra costurilor de exploatare.

Solicită o ofertă