Termeni și condiții soluție iTrack Fleet Management Mobile

1. iTrack Fleet Management Mobile şi acceptarea folosirii iTrack Fleet Management Mobile:

Termenii de utilizare a aplicatiei iTrack Fleet Management Mobile (denumiti in continuare „Termenii”), asa cum sunt prezentati in prezentul document sunt si vor fi guvernati si interpretati in conformitate cu legea romana. Accesand, folosind sau inregistrandu-te pentru a beneficia de aplicatia iTrack Fleet Management Mobile accepti si iti dai acordul sa te supui acestor Termeni.

iTrack Fleet Management si iTrack Fleet Management Mobile vă sunt furnizate de firma iSYS Professional SRL, str Duca Voda, nr 13, Ploiesti.

FOLOSIND APLICATIILE, LUAŢI LA CUNOŞTINŢĂ ŞI SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI. Dacă decideţi că nu sunteţi de acord cu oricare dintre aceşti Termeni, va rugam sa nu folositi Aplicatiile respective.

2. Folosirea aplicatiei

iTrack Fleet Management Mobile este o aplicatie ce permite utilizatorilor vizualizarea pozitiei curente a unui vechiul sau mai multe, precum si vizualizarea activitatii istorice a vehiculelor selectate.

 1. Aplicatia mobile permite urmatoarele functii:
  1. Vizualizare pozitie curenta vehicule
  2. Vizualizarea ultimelor informatii primite de la echipamente
  3. Vizualizarea traseelor istorice
  4. Vizualizarea rapoartelor de activitate pe o anumita perioada de timp.
  5. Vizualizare evenimente alerte transmise.
  6. Identificarea rapida a celor mai apropiate vehicule de o anumita locatie

3. Declaratii si garantii

La momentul inregistrarii in vederea utilizarii aplicatiei iTrack Fleet Management declari si garantezi urmatoarele:

 • ca ai dreptul, autoritatea si capacitatea deplina de exerciu in vederea accesarii si utilizarii Aplicatiei
 • ca esti de acord cu Termenii si intelegi ca te supui acestora;
 • prin utilizarea Aplicatiei nu vei incalca nicio lege sau regulament al tarii in care domiciliezi, tu fiind singurul responsabil pentru respectarea tuturor legilor si regulamentelor locale aplicabile.

4. Ce tip de continut se poate publica in Aplicatie?

Utilizatorul are dreptul de a inregistra urmatoarele tipuri de continut (denumit in continuare „Continut”) in Aplicatie: date cu caracter personal, nume, prenume utilizator, denumire client, adresa client, numar de inmatriculare vehicul.

Reguli apilcabile cu privire la Continut si utilizarea Aplicatiei:

 1. Utilizatorul este singurul responsabil pentru Continutul publicat, garantand ca acesta nu va incalca drepturile de proprietate intelectuala sau alte drepturi ale unei terte parti
 2. Se interzice distribuirea prin intermediul Aplicatiei de Continut cu caracter pornografic, ofensator, care contin injurii, care descriu orice forma de violenta sau de cruzime, care prezinta sau sugereaza acte sexuale, care prezinta arme de orice fel, care constituie o incalcare a legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi incalcata, care prezinta consum de droguri sau alte substante ilegale, care prezinte consum excesiv de alcool, care promoveaza rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnica sau sociala, care are caracter abuziv, indecent, calomniator sau obscen, care poate aduce prejudicii unei persoane si/sau incalca dreptul la imagine al unei persoane, care este protejat de drepturi de autor.
 3. Se interzice distribuirea prin intermediul Aplicatiei a unui tip de Continut care sa fie afectat virusi sau coduri de programe, fisiere corupte sau programe menite sa intrerupa, sa distruga sau sa limiteze buna functionalitate a unui software, hardware, a unei retele, a unui server sau a altor echipamente.
 4. Continutul nu va afecta in niciun mod Aplicatia imaginea sau serviciile iSYS Professional.
 5. Prin Continut nu se vor colecta, procesa, salva, datele cu caracter personal ale celorlalti Utilizatori si nici materialele incarcate in Aplicatie de alti Utilizatori;

5. Cine poate vizualiza Profilul / Continutul pe care il salvezi in Aplicatie?

Profilul utilizatorului poate fi vizualizat numai de catre persoanele configurate in aplicatie de catre adimistrator/titular cont. Datele introduse in aplicatie nu sunt publice.

6. Ce informatii se pot utiliza?

Utilizatorii pot folosi informatiile de localizare si raportare a activitatatii. Alte informatii disponibile pot fi statisticile de utilizare, corectiile de locatie, mesajele de livrare, actiunile de ajuns/plecat de la client.

7. Drepturi

iSYS Professional acordă dreptul ne-exclusiv de a descărca, instala şi folosi Aplicatia pe telefonul mobil, cu scopul de a usura si eficientiza activitatea legata de parcul auto.

Noi deţinem toate drepturile de proprietate asupra iTrack Fleet Management. Nu se vor furniza alte drepturi, cu excepţia dreptului de a folosi iTrack Fleet Management conform acestor termeni si conditii.

În mod particular, înţelegeţi şi sunteţi de acord că:

 1. nu aveţi permisiunea să revindeţi, să copiaţi sau să distribuiţi iTrack Fleet Management în scopuri comerciale sau să folosiţi iTrack Fleet Management în orice alt mod care contravine acestor Termeni ai serviciului
 2. nu aveţi permisiunea să duplicaţi, transferaţi, copiaţi sau distribuiţi orice parte a iTrack Fleet Management, în orice mediu, fără autorizaţia noastră prealabilă în scris
 • nu aveţi permisiunea să decompilaţi sau să modificaţi orice parte a iTrack Fleet Management;
 1. veţi respecta termenii şi condiţiile acestor Termeni ai serviciului.

8. Costuri pentru utilizarea Aplicatiei / Serviciilor

Aplicatia iTrack Fleet Management Mobile poate fi descarcata de orice persoana. Accesul in aplicatie se acorda doar de catre administratorul clientului care are licenta de a folosi apliactia iTrack Fleet Management.

Nu veţi fi taxat pentru instalarea iTrack Fleet Management. Veti fi taxat pentru datele folosite la descărcarea Aplicatiei si pentru utilizarea iTrack Fleet Management după descărcare. De asemenea, puteţi fi taxat pentru [mesajele SMS conform abonamentului dumneavoastră, dacă mesajul nu poate fi trimis prin Internet (mesagerie instantanee).

9. Încheierea sau modificarea iTrack Fleet Management

Puteţi să încetaţi oricând utilizarea iTrack Fleet Management. În funcţie de tipul dispozitivului, puteţi, de asemenea, să dezactivaţi sau să dezinstalaţi oricând iTrack Fleet Management de pe dispozitiv.

Totodata, puteti solicita administratorului sa stearga contul / profilul folosit. Din momentul in care contul / profilul a fost sters, vor fi sterse orice informatie referitoare la contul/profilul respectiv, trimis sau incarcat prin intermediul Aplicatiei.

Putem să suspendăm, încheiem sau modificăm iTrack Fleet Management imediat din orice motiv, inclusiv când necesită lucrări de reparaţii sau întreţinere. Putem să adăugăm periodic funcţii noi şi nu avem obligaţia să oferim nicio funcţie anumită prin iTrack Fleet Management. Putem să retragem iTrack Fleet Management, însă în acest caz va vom oferi un preaviz de cel puţin 30 de zile.

10. Pentru ce nu suntem responsabili

Furnizăm iTrack Fleet Management „ca atare” doar pentru uzul dumneavoastră in scop de business. Aplicatia este conceputa sa poata fi descarcata si utilizata pe smartphones, cu sisteme de operare Android.

Va trebui să asigurati că telefonul dumneavoastră mobil este compatibil cu iTrack Fleet Management Mobile înainte de a utiliza aplicatia si sa acceptati termenii si conditiile de utilizare a acesteia.

iSYS Professional nu este responsabil pentru orice prejudiciu cauzat telefonului mobil, calculatorului personal sau oricarui echipament sau tehnologie, incluzand dar fara a se limita la orice bresa de securitate cauzate de virusi, erori, inselaciuni, falsificare, omitere, intrerupere, defectiunie, intarziere in operatiuni sau transmisiuni, lini computerizare sau cadere a retelei sau orice alta defectiune tehnica produsa ca urmare a utilizarii Aplicatiei.

Astfel, nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere sau daună pe care noi sau dumneavoastră nu am putut să o prevedem în limite rezonabile la data la care aţi început să folosiţi iTrack Fleet Management sau care nu se află sub controlul nostru.

De asemenea, nu vom fi responsabili pentru:

 1. orice pierdere sau daună (morala sau patrimoniala) datorată Conţinutului pe care l-aţi încărcat, stocat
 2. orice conţinut sau servicii furnizate de altă persoană sau organizaţie;
 3. orice pierdere sau daună pe care aţi fi putut să o evitaţi fiind atent sau luând măsuri rezonabile; sau
 4. orice pierdere sau corupere a conţinutului dumneavoastră sau a altor date ale dumneavoastră, dacă pierderea sau coruperea respectivă nu este cauzată de noi sau nu se află sub controlul nostru în limitele rezonabilului. Va punem in vedere deasemenea ca iSYS Professional nu raspunde fata de dumneavoastra si/sau fata de terte parti pentru niciun fel de daune directe sau indirecte inclusiv, dar fara a se limita la pierderi de profit, castiguri nerealizate si/sau nefructificarea unor oportunitati de afaceri sau orice alte pierderi similare suferite ca urmare a lipsei de utilizare a Aplicatiei sau de calitatea necorespunzatoare a Serviciilor.

Orice pierderi, daune, prejudicii rezultate din neglijenta sau imprudenta noastra sau a partenerilor nostri, sunt excluse.

11. Legea aplicabila

Putem să permitem altei persoane să ducă la îndeplinire în numele nostru oricare dintre obligaţiile care ne revin conform acestor termeni. Sunteţi de acord că putem să transferăm drepturile şi obligaţiile care ne revin conform acestor termeni către altă companie. Dacă transferăm drepturile şi obligaţiile noastre către orice altă terţă parte, vă vom anunţa. Dacă oricare dintre aceşti termeni nu poate fi pus în aplicare de o instanţă sau de altă autoritate, îl vom şterge din aceşti termeni şi acest lucru nu va afecta restul termenilor. Putem să vă trimitem notificări prin e-mail, prin mesaje text, prin poştă sau prin site-ul nostru web. Putem să modificăm oricând aceşti termeni publicând termenii modificaţi la adresa www.i-track.ro, fără notificarea prealabilă a persoanelor care o utilizează. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Aceşti termeni şi aplicatia iTrack Fleet Management vor fi guvernaţi de legislaţia din Romania.

In cazul aparitiei unui conflict legat de utilizarea Aplicatiei, vom incerca solutionarea conflictului respectiv pe cale amiabila, negocierile in acest sens fiind guvernate de buna credinta.

Toate disputele vor fi soluţionate în instanţele din Bucuresti, cu excepţia cazurilor în care legislaţia în vigoare specifică o altă jurisdicţie pentru dumneavoastră ca şi client.

12. Asistenţă

Sperăm sa folosiţi cu plăcere iTrack Fleet Management.

Dacă aveţi orice problemă, ne puteţi contacta direct in echipele de support sau managerul de cont asignat. Ca alternativă, puteţi să ne trimiteti un e-mail accesand site-ul www.i-track.ro, sectiunea Contact.

13. Forta Majora Si Cazul Fortuit

iSYS Professional nu este raspunzator fata de Utilizator pentru neindeplinirea oricarei obligatii in caz de forta majora / caz fortuit si in general in cazul unui eveniment care este dincolo de controlul sau, cat si pentru operarea si conexiunea altor retele nationale sau straine si pentru activitatile si actiunile lor in general.

Caz de forta majora / de caz fortuit poate fi, de exemplu dar nu limitativ: stare de razboi (fie declarat sau nu), conflict armat, revolutie, insurectie, actiuni sau amenintari militare sau teroriste, sabotaj, tulburari civile, greve sau alte actiuni in campul muncii, legi, regulamente, decizii sau directive, catastrofe naturale, cutremur, incendiu, explozie, tulburari solare sau meteorologice, urgente publice sau orice alta intamplare, care este dincolo de controlul sau.

Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

iSYS Professional va lua toate masurile necesare pentru a asigura disponibilitatea maxima a Aplicatiei in caz de forta majora si pentru cazurile fortuite, respectiv pentru evenimente care sunt dincolo de controlul sau.